Úvodní stránka » ARCHIV UDÁLOSTÍ » Na prahu postní doby

Na prahu postní doby

Není půst jako půst. Ježíš svým učedníkům jasně ukázal, jaký je rozdíl mezi postem pohanů a postem upřímně věřících. Postní aktivita „pohanů“ se odehrává na povrchu: navenek konané dobré skutky, vyzývavá zbožnost (modlí se tak, aby to druzí viděli), úsměvný projev odříkání (dělají ztrápený obličej)… Toto však není půst, jaký se líbí Bohu. Smyslem půstu totiž není uzavřít se do své „zbožnosti“, ani vršit skutky dobra či odříkání!

Pravým smyslem půstu je otevření se pravdě. Ale co je pravda? Například pravda o člověku? Tak třeba to, že ti Bůh požehnal, dal ti schopnosti, které jsi využil, takže se nemáš špatně. Můžeš se rozdělit s druhým a přece ti nebude scházet. Proto, když dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice.

Nebo když se modlíš, nebuď jako pokrytec. Nepotřebuješ dělat se lepším, ani v očích lidí, ani před Bohem. Bůh přece vidí do komůrky tvého srdce, zná tvoje skutky lépe a dokonaleji než ty. A nemusíš ho ani přesvědčovat, aby ti pomohl. On už má pro tebe plán, který můžeš použít, abys mohl být šťastný a to daleko lépe, než bys to dokázal ty sám! Je jenom otázkou tvé pravdivé a vnitřní modlitby, abys úmysly Boží poznal a podle nich zařídil svůj život.
A lidé…? Ti poznají, že se modlíš, z tvé tváře. Bude projasněná, otevřená pro dobré myšlenky a laskavá.
Lidé se s tebou budou rádi setkávat, protože Bůh bude přebývat v tvém srdci.

Postní dobu křesťanů nemusí charakterizovat ani ztrápené obličeje; to dělávají pokrytci. Opravdu věřící člověk umí spolu se svatým Pavlem žít v hojnosti i v nedostatku, anebo jak zaznívá v pastorální konstituci o církvi v dnešním světě Gaudium et spes: sdílí radost a naději, smutek a úzkost lidí naší doby…

Půst má tedy vést upřímně smýšlejícího člověka do skrytosti. V srdci se totiž odehrávají ty nejdůležitější změny. Zde se tvoří správná nebo špatná rozhodnutí. Ale především se v srdci tvoří vztah. Dobrý, anebo špatný. K Bohu, stejně tak, jako k člověku. A nakonec (řečeno slovy evangelia): Bůh, který vidí i to, je skryté, ti vše bohatě odplatí!

Přeji vám všem požehnané postní snažení.

Ladislav Kozubík

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: 47qu9cx

www.farnostbabice.com

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Čáslavice

Čáslavice 1, 675 24 

IČ: 64269159

č.účtu: 2145250309/0800

caslavice@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: gf2u9bu

www.farnostbabice.com

FOND PULS ČÁSLAVICE

 

 

     

Římskokatolická farnost Martínkov

Martínkov 25
675 44 Lesonice

IČ   64269761 
č.účtu: 6134144349/0800 

martinkov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka:5vtu9f9

www.farnostbabice.com

FOND PULS MARTÍNKOV

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...