PŘIHLÁŠKA

 

pro přípravu na 1. svaté přijímání

 

Jméno a příjmení: ....................................................................................

 

Datum narození: ......................................................................................

 

Pokřtěn(a): kdy:……………………….. místo křtu: ...............................

 

Bydliště: .....................................................................................................

 

Žák(yně)……. třídy, škola: ……………………………………………………………..

 

Kontakt na rodiče: telefon:…………………… e-mail………………………………..           

 

V .................................  dne ............................

 

 

                                                                                                                     

                                                                            podpis jednoho z rodičů

 

 

Přihlášku předejte osobně nebo na adresu: R.D. Mgr Lubomír Řihák, Řím.kat. farnost Babice 2 , 675 44 nebo: babiceulesonic@dieceze.cz, tel: 731 677 739

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Jakubov
Jakubov 81
675 44 Lesonice

IČ 67006159
č.účtu: 1523735369/0800

jakubov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

FOND PULS JAKUBOV

 

 

     

Římskokatolická farnost Martínkov

Martínkov 25
675 44 Lesonice

IČ   64269761 
č.účtu: 

martinkov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...