Přihláška na ministrantský tábor Polička 2019

21. – 28. července 2019

Přihlašuji svého syna ……………………………………………………, dat. narození: ……………………………………………………………………………

Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

Na ministrantský tábor, který se bude konat 21. – 28. července 2019 v Poličce, okr. Svitavy. Příspěvek na 7-denní pobyt činí 1 800 korun. Předpokládaný odjezd v neděli odpoledne, příjezd také v neděli odpoledne.

Jméno zákonného zástupce dítěte: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum: ………………………………………………………………………Podpis: ………………………………………………………..………………………………..

Kontaktní spojení – mobilní telefon: ………………………………… e-mail: ………………………………………………..…………………………………

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Termín uzávěrky přihlášek je 12. května 2019, prosíme o odevzdání Františku Kroutilovi, kroutil@email.cz, tel.: 725 33 00 44.