Úvodní stránka » ARCHIV UDÁLOSTÍ » Reportáž - Vánoční hudební pásmo v Babicích

Vánoční hudební pásmo v Babicích 3.1.2016 očima návštěvníků i účinkujících

Chtěla bych touto cestou pochválit babickou scholu a MW brass quintet za pěkný vánoční koncert v kostele Nejsvětější Trojice v Babicích. Zároveň chci poděkovat za čas, který museli věnovat na přípravu a cvičení vystoupení. Moc ráda bych také poděkovala těm, co připravovali občerstvení pro účinkující a vytvářeli zázemí pro koncert. Byl to moc hezký závěr vánočních svátků, který jsme si všichni přítomní užili.

Marta Vechetová

Dne 3. 1. 2016 se v babickém kostele uskutečnil vánoční koncert s názvem Příběh lidstva. Účinkující byla žesťová skupina MW Brass Quintet společně s mužským sborem z Valašské Polanky. Spoluúčinkující byla babická schola z místního kostela Nejsvětější Trojice. Začátek koncertu byl v 17 hodin a trval přibližně 2 hodiny. Účinkující se mohli těšit z početné účasti posluchačů, kteří je odměnili dlouhým a upřímným potleskem. Pro skupinu MW Brass Quintet, mužský sbor a naši scholu bylo po koncertu nachystáno malé občerstvení a posezení na místní faře. Všem se koncert moc líbil a doufáme, že příští rok se podaří uskutečnit koncert, který bude ve stejném duchu jako tento.

Petr Špaček

Poděkování za vánoční koncert

V neděli 3. ledna 2016 v odpoledních hodinách jsem měl tu možnost navštívit vánoční koncert v kostele Nejsvětější Trojice v Babicích, kde se nám představilo se svým repertoárem hudební těleso s žesťovými nástroji MW Brass Quintet, dále mužský pěvecký sbor z Valašské Polanky a nejen mezi farníky dobře známá místní schola z Babic. Vánoční písně byly vhodně prokládány přednesem o „Příběhu lidstva“, který pojednával o stvoření světa, přes vyhnání Adama a Evy z ráje až po narození malého Ježíše Krista.
Chtěl bych touto cestou poděkovat účinkujícím, kteří v mrazivém prostředí našeho chrámu odvedli skvělé představení. Věřím, že koncert musel každého nadchnout, neboť bouřlivý potlesk stojícího publika o tom mnohé vypovídal. Ještě jednou vyjadřuji velké uznání všem účinkujícím, ale i těm, kteří se na organizování koncertu podíleli, a děkuji Vám za krásný kulturní zážitek.

Zdeněk Kosmák

Očima babické scholy

Schola z babického kostela Nejsvětější Trojice je moc ráda, že mohla svým vystoupením na vánočním koncertě 3. ledna 2016 zde přispět ke chvále Boží, k oslavě narození Ježíška. Tímto prostřednictvím děkujeme za krásný zážitek – nádhernou atmosféru v kostele, kterou jsme pociťovali během koncertu. A to jak ze strany pozorných posluchačů, schopných spontánně se zapojit do koncertu úsměvy a tleskáním k hrané písni, tak ze strany ogarů z Valašska, kteří předvedli nádherné muzicírování. Bylo nám ctí s nimi vystupovat.
Ty nejhezčí pocity jsme však vnímali na konci koncertu, když jsme zpívali všichni dohromady - Schola Babice, sbor z Valašské Polanky a všichni lidé, kteří byli v kostele. Jako jedno společenství, s pociťovanou Boží přítomností. Kostelem se nesl mohutný chorál. To byly hodně silné okamžiky…
Nakonec však musím ještě něco prozradit na našeho pana faráře. On naši scholu přesvědčil k spoluúčinkování s valašskými ogary, a před samotným vystoupením se s námi v zákristii pomodlil, aby to dobře dopadlo. Nebývá přece běžným standardem, že by společně zpívali lidé, kteří se v životě neviděli. Pro případ, kdyby to nedopadlo, slíbil O. Ladislav, že bude držet vzadu pootevřené dveře k rychlému úniku. Naštěstí dveře zůstaly stále zavřené a schola teď přemítá, zda má uniknout pozvání na společný koncert ve Valašské Polance s místní schólou a nebo se nechat panem farářem znovu přesvědčit.

Rostislav Čech

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: 47qu9cx

www.farnostbabice.com

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Čáslavice

Čáslavice 1, 675 24 

IČ: 64269159

č.účtu: 2145250309/0800

caslavice@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: gf2u9bu

www.farnostbabice.com

FOND PULS ČÁSLAVICE

 

 

     

Římskokatolická farnost Martínkov

Martínkov 25
675 44 Lesonice

IČ   64269761 
č.účtu: 6134144349/0800 

martinkov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka:5vtu9f9

www.farnostbabice.com

FOND PULS MARTÍNKOV

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...