Úvodní stránka » ARCHIV UDÁLOSTÍ » Květná neděle

Květná neděle

Květná neděle (latinsky Dominica in palmis) nebo též Pašijová neděle (De passione Domini) je poslední, tedy šestou nedělí ve čtyřicetidenním postu. Při bohoslužbách si připomínáme slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma, kdy jej lid oslavoval, prostíraje svá roucha a ratolesti před Ježíše na cestu. Současně se při mši svaté předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista. Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají vyzdobeny kostely v tento den a které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše. V našich zemích se k tomuto účelu užívá tzv. kočiček, tedy vrbových větviček s částečně rozvitými pupeny...

V babické farnosti se zúčastní obřadů Květné neděle (9.4.2017) také sedm prvokomunikantů, kteří přede mší svatou povedou s paní katechetkou pobožnost křížové cesty. Pobožnost začíná v 10,00 hodin, slavnostní průvod ke mši svaté v 10,30 hodin.

Jana Venhodová

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: 47qu9cx

www.farnostbabice.com

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Čáslavice

Čáslavice 1, 675 24 

IČ: 64269159

č.účtu: 2145250309/0800

caslavice@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: gf2u9bu

www.farnostbabice.com

FOND PULS ČÁSLAVICE

 

 

     

Římskokatolická farnost Martínkov

Martínkov 25
675 44 Lesonice

IČ   64269761 
č.účtu: 6134144349/0800 

martinkov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka:5vtu9f9

www.farnostbabice.com

FOND PULS MARTÍNKOV

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...