Nečekaná biskupská návštěva

V neděli nás na závěr překvapivě navštívil pan biskup Vojtěch. Když jsme si v závěru mše sv. povídali v rámci našeho projektu Poznej svou diecézi o biskupech brněnské diecéze a Jakub jej zamířil jubilejním kukátkem, najednou se tu objevil. Byl poněkud menší, než jsme si mnozí představovali, ale naplnilo nás to všechny velkou radostí. Konečně víme, jak vypadá, co nosí na sobě a jaký má znak a heslo. Abychom měli památku na tuto unikátní návštěvu, před velmi rychlým odchodem se s ním ještě děti stihly vyfotit. Spolu s farníky pevně věříme, že toto byl jen takový závdavek opravdové návštěvy některého z našich dvou biskupů (Mons. Vojtěcha Cikrleho a Mons. Pavla Konzbula), na něž se jistě už teď všichni těšíme. Vždyť kdo by nechtěl vidět pastýře svého stáda?