Úvodní stránka » PRO DĚTI » Osobnosti brněnské diecéze

Poznej svou diecézi

Milé děti,

už víte, že naše brněnská diecéze slaví 240. narozeniny svého vzniku. Je darem pro nás všechny. Aby se nám stala blízkou kamarádkou a místem, kde se nám bude líbit, je dobré ji co nejvíce poznat. Zveme tedy všechny – malé i velké: Pojďte se s námi a s jubilejním kukátkem vydat na zajímavou cestu! Pojďte si také trochu zasoutěžit, dozvědět se něco nového a vypátrat tajemství naší diecéze!

Každou neděli najdete na těchto stránkách informace o brněnské diecézi – z historie i ze současnosti. Na konci textu pro vás bude připravena otázka. Všichni, kteří se zaregistrovali, pak mohou napsat správnou odpověď mailem na adresu farnost@farnostbabice.com, nebo ji předat panu faráři v sakristii kostela v našich farnostech. Za každou správnou odpověď dostane zaregistrovaný účastník aktivity Poznej svou diecézi část indicií, které povedou k vyluštění hesla. Poslední neděli před prázdninami (25. 6. 2017) tedy máte možnost získat poslední část indicie. Odpovídat na otázky ze všech nedělí můžete až do 28.6. Když heslo vyluštěné z indicií donesete 29. 6. na mši sv., získáte odměnu, která může potěšit nejen vás, ale i vaše blízké. A to přece stojí za to!

Neděle 11. v mezidobí je první nedělí tohoto liturgického roku po skončení velikonoční doby. V ní jsme často v kostele poslouchali čtení ze Skutků apoštolů a Pavlových listů. Byla to dobrodružství osobností, které se zasadily o šíření křesťanství. My se také dnes podíváme kukátkem na významné osobnosti, které se na území naší diecéze narodily, žily, nebo v ní strávily jen část svého života. Ani bychom nespočetli, kolik takových důležitých postav bylo! A víte, co je úžasné? Že těmi osobnostmi se můžeme stát i my, když budeme žít v přátelství s Bohem a lidmi a dělat nejlépe, co máme. ☺ Tak ať nám to jde! To vám přejí

Ondra a Bára

Tušíte, co má společného kamélie, Zdislava z Lemberka a hromosvod?

Osobnosti brněnské diecéze

Významných osobností naší diecéze jsou zástupy. Zanechali po sobě určité stopy, které můžeme záměrně sledovat, nebo se nám třeba někdy náhodně připletou do cesty. S někým se potkáváme častěji, ať s žijícími osobnostmi, které potkáme osobně, nebo s těmi, kteří už nejsou mezi námi a připomínají nám je knihy, obrazy, jejich díla a další, a někdo bohužel upadl v zapomnění. Proto si některé připomeneme.
Začneme osobnostmi, které jsme si záměrně připomněli za působení otce Petra Pilera v našich farnostech, s kterým jsme každý rok četli životopis některého světce. Četli jsme o sv. Zdislavě. Žila na severu Čech, ale narodila se v Křižanově, a proto si ji dnes připomínáme. Žila příkladným rodinným životem a navíc se starala o nemocné a chudé. Její ruce léčily a její dobrota byla vyhlášená do celého širokého okolí.
Další knihu jsme četli o sv. Klementu Maria Hofbauerovi, který se narodil v Tasovicích u Znojma. Stal se z něho kněz a řeholník, ale původním povoláním byl pekař, a proto se stal patronem pekařů. Působil ve Varšavě v Polsku, kde zakládal školy, později musel přesídlit do Vídně.
Další kniha pojednává o Matce Marii Vojtěše Hasmandové, dlouholeté generální představené Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského ve Znojmě-Hradišti. Prožila těžký život v komunistické době, strávila hodně let ve vězení.
Z duchovních osobností si ještě připomeňme jezuitského kněze, Martina Středu, který se zapsal do dějin města Brna v době obléhání Brna Švédy.
Nemůžeme nezmínit Prof. ThDr. Vojtěcha Hloucha, který se narodil v Lipníku u Hrotovic a působil jako českobudějovický biskup.
Svatý Jan Sarkander, známý kněz a mučedník, je spjat s brněnskou diecézí tak, že v Brně na Petrově přijal jáhenské a kněžské svěcení.
Další významnou osobností byla řádová sestra Marie Restituta, která působila jako zdravotní sestra a stala se za 2. světové války obětí nacistického teroru.
Následujícího pána známe spíše jako vynálezce, méně zmiňované bývá, že to byl katolický kněz a teolog, působil jako převor louckého kláštera ve Znojmě, a když dodám, že vynalezl bleskosvod, tak už všichni jistě vědí, že mluvíme o Prokopu Divišovi.
I literárně tvořivé osobnosti musíme uvést, např. Jakub Deml – kněz, spisovatel a básník, studoval třebíčské gymnázium, je spjat s farností Babice u Lesonic, kde od roku 1904 působil jako kaplan. Přátelil se s básníkem Otakarem Březinou. Další významnou osobností literatury naší diecéze je básník Jan Zahradníček, ve své tvorbě byl vrcholným představitelem katolické poezie.
Jak jsme slyšeli v minulém putování, naše diecéze má spoustu krásných architektonických skvostů, na jejichž vzniku se podílel významný český barokní architekt italského původu, Jan Blažej Santini.
Z hudebního světa musíme zmínit Leoše Janáčka, který od 11 let studoval v Brně klášterní školu a kde se mu dostalo hudebního vzdělání, a také Františka Sušila – moravského teologa a kněze, který se také zabýval hudbou a sbíral lidovou slovesnost.
A zabrousíme ještě úplně jinam, zálibu v přírodovědných vědách měli Řehoř Jan Mendel – přírodovědec, zakladatel genetiky, opat augustiniánského kláštera na Starém Brně a Georg Joseph Kamel – jezuitský misionář, lékárník a botanik, zabýval se flórou a faunou na Filipínách. Zajímavostí je, že právě po něm se jmenují květiny „kamélie“.
A když už jsme za hranicemi naší země, můžeme také vzpomenout brněnského rodáka dominikána Tomáše Týna, kandidáta blahořečení, který působil jako profesor morální teologie v Bologni.
Takto bychom ve výčtu osobností mohli pokračovat, ale nedošli bychom konce. Proto teď si jen připomeňme, že ti, kteří již zemřeli, a o nichž věříme, že jsou v nebi, nám mohou pomáhat. Proto je dobré o nich vědět! A je důležité si uvědomit, že mezi námi žili a stále žijí ti, co nám mají co říct a jsou nám příkladem a povzbuzením.

8. otázka:

MV našem kraji působil významný český kněz, básník a spisovatel:

  1. Otokar Březina
  2. Jakub Deml
  3. Jan Zahradníček

Úkol pro děti:

Co máš dělat proto, aby ses stal svatým?

Předchozí text z cyklu Poznej svou diecézi - o poutních místech brněnské diecézi - najdete ZDE.

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: 47qu9cx

www.farnostbabice.com

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Čáslavice

Čáslavice 1, 675 24 

IČ: 64269159

č.účtu: 2145250309/0800

caslavice@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: gf2u9bu

www.farnostbabice.com

FOND PULS ČÁSLAVICE

 

 

     

Římskokatolická farnost Martínkov

Martínkov 25
675 44 Lesonice

IČ   64269761 
č.účtu: 6134144349/0800 

martinkov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka:5vtu9f9

www.farnostbabice.com

FOND PULS MARTÍNKOV

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...