Úvodní stránka » PRO DĚTI » Patroni brněnské diecéze

Poznej svou diecézi

Milé děti,

už víte, že naše brněnská diecéze slaví 240. narozeniny svého vzniku. Je darem pro nás všechny. Aby se nám stala blízkou kamarádkou a místem, kde se nám bude líbit, je dobré ji co nejvíce poznat. Zveme tedy všechny – malé i velké: Pojďte se s námi a s jubilejním kukátkem vydat na zajímavou cestu! Pojďte si také trochu zasoutěžit, dozvědět se něco nového a vypátrat tajemství naší diecéze!

Každou neděli najdete na těchto stránkách informace o brněnské diecézi – z historie i ze současnosti. Na konci textu pro vás bude připravena otázka. Kdo se zaregistruje do 14. 5. 2017 na formuláři (ZDE) – spolu se sourozenci, rodiči nebo kamarády, může pak napsat správnou odpověď mailem na adresu farnost@farnostbabice.com, nebo ji předat panu faráři v sakristii kostela v našich farnostech. Za každou správnou odpověď dostane zaregistrovaný účastník aktivity Poznej svou diecézi část indicií, které povedou k vyluštění hesla. Poslední neděli před prázdninami (25. 6. 2017) tedy máte možnost získat poslední část indicie. Když heslo vyluštěné z indicií donesete 29. 6. na mši sv., získáte odměnu, která může potěšit nejen vás, ale i vaše blízké. A to přece stojí za to!

Pátou velikonoční neděli si naše jubilejní kukátko prohlédne patrony diecéze. Kdo to je? Čtěte dál a uvidíte – teda spíš dozvíte se. :-)

Pěkné poznávání vám přejí
Ondra a Bára

Patroni brněnské diecéze

Mít střechu nad hlavou, to se vyplatí! Mít někoho, kdo mě chrání – to je důležité. Bez ochrany je život příliš nebezpečný. A tak se určitým místům, stavbám, ale i spolkům či aktivitám vybírají ochránci – patroni. My křesťané si volíme patrony, kteří jsou svatí – žijí v nebi. Jsou tak „zárukou kvality“ ochrany, protože jsou s Bohem a ten má nejvyšší moc. Naši diecézi ochraňují na prvním místě hned dva patroni – sv. Petr a sv. Pavel. Jejich výběr byl snadný – byli totiž patrony kostela, který je nyní katedrálou. Přesto můžeme být velmi rádi, že právě na ně se můžeme obracet.

Svatý Petr se původně jmenoval Šimon a po­cházel z Betsaidy. S bratrem Ondřejem byli rybáři. Žil v Kafarnaum u Genezaretského jezera, odkud byl povolán mezi dvanáct apoštolů. Sám Ježíš mu změnil jméno, když řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův, budeš se jmenovat Kéfas (Petr).“ (Jan 1,42) Když Petr později vyznal, že Ježíš je Boží Syn, řekl mu Ježíš: „Ty jsi Petr, Skála, a na té skále zbuduji svou církev a brány pekelné ji nepřemohou.“ (Mt 16,18) Předal mu tak „klíče“ od nebeské brány a po­stavil ho na první místo mezi učedníky. Toto zvláštní vyvolení však pro Petra znamenalo větší službu a odpovědnost.

Jaký Petr byl, co všechno zažil – k čemu jej Ježíš pozval, co viděl, jak Ježíše zapřel a toho litoval – to čteme v evangeliích a Skutcích apoštolů. Petr po Letnicích hlásal křesťanství v Antiochii, Korintu a Římě. Psal listy (dva z nich máme v Bibli), trpěl pro víru a byl mnohokrát vězněn. Za krutého pronásledování křesťanů císařem Neronem byl Petr ukřižován, a to hlavou dolů, protože nechtěl zemřít jako jeho Mistr a Pán. Jeho ostatky nalezneme v Bazilice sv. Petra v Římě pod hlavním oltářem. Petrovo prvenství mezi apoštoly mu vyneslo titul „náměstek Krista“. Petr tak vlastně byl prvním papežem a ostatní papežové se na jeho službu odvolávají.

Sochu či zobrazení sv. Petra poznáme podle atributů (symbolů), kterými jsou: klíče, kniha a berla (s křížem nebo třemi příčnými břevny) a někdy kohout či loď.

Svatý Pavel pocházel z Tarsu na pobřeží dnešního Turecka. Narodil se do židovské rodiny, jeho hebrejské jméno je Šavel (Saul). V Jeruzalémě získal velmi dobré vzdělání u slavného rabína Gamaliela, uměl dobře hebrejsky i řecky. Vyučil se stanařem. Když se začalo po Ježíšově zmrtvýchvstání šířit křesťanství, začal Šavel jako horlivý Žid křesťany pronásledovat. Skutky apoštolů píší, že Šavel byl svědkem kamenování jáhna Štěpána. Při cestě do Damašku, kam jel zatknout tamější křesťany, byl sražen k zemi, oslepen a uslyšel hlas: „Šavle, proč mě pronásleduješ?“ (Sk 9,4) Promluvil k němu sám Ježíš a tento okamžik změnil nejen Pavlův život, ale stal se i jedním z milníků dějin křesťanství.

Pavel se po křtu stal jedním z nejhorlivějších hlasatelů evangelia. Podnikl několik apoštolských cest, o nichž píší Skutky apoštolů a Pavlovy listy. V Novém zákoně máme 14 listů (dopisů), jejichž autorství se mu podle tradice připisuje. Pavel šířil křesťanství mezi pohany a také jeho velkou zásluhou se stalo křesťanstvím světovým nábožen­stvím. Proto je mu dán titul apoštol národů. Když byl v Jeruzalémě zatčen, odvezli jej do Říma, kde byl dva roky ve vězení a nakonec popraven stětím mečem. Dnes jsou jeho statky uloženy v Bazilice sv. Pavla za hradbami.

K Pavlovým atributům patří meč a kniha (nebo svitky), a dá se říct, že i sám sv. Petr, se kterým bývá nejčastěji zobrazován. Oba totiž slaví svátek 29. června.

Brněnská diecéze má i několik spolupatronů, a to nejen protože je naše brněnská diecéze veliká. Jsou jimi sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Vít, sv. Jan Nepomucký, spolupatroni Evropy sv. Cyril a Metoděj, z žen jsou to pak sv. Ludmila a sv. Kordula. K nim se můžeme a máme v modlitbách utíkat ve chvílích radostí i starostí. Tak nezapomínejme, že na to nejsme sami!


3. otázka:

V liturgickém roce si připomínáme apoštola Pavla dvakrát. Kromě 29. června slaví ještě svátek:

  1. 12. listopadu – svátek Umučení sv. Pavla za hradbami
  2. 12. srpna – Svátek Vyslání sv. Pavla a Barnabáše do Antiochie
  3. 25. ledna – Svátek Obrácení sv. Pavla
Už znáte správnou odpověď? Neváhejte, napište ji a pošlete na adresu farnost@farnostbabice.com, nebo ji napište na lísteček a dejte panu faráři v sakristii kostela.

Úkol pro děti:

Vytiskněte si z webových stránek Diecézního katechetického centra Biskupství brněnského luštěnky k apoštolu Petrovi a Pavlovi. Vyluštěné a podepsané je doneste do sakristie kostela:

http://brno.biskupstvi.cz/kc/soubory/KV_5_07-08/Obraceni_sv_Pavla.pdf

http://brno.biskupstvi.cz/kc/soubory/Papez/Skala_cirkve_2013.pdf

Menší děti si mohou vytisknout a vybarvit tento obrázek:

Obrázek ke stažení ZDE.Předchozí text z cyklu Poznej svou diecézi - o území brněnské diecéze - najdete ZDE.

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: 47qu9cx

www.farnostbabice.com

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Čáslavice

Čáslavice 1, 675 24 

IČ: 64269159

č.účtu: 2145250309/0800

caslavice@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: gf2u9bu

www.farnostbabice.com

FOND PULS ČÁSLAVICE

 

 

     

Římskokatolická farnost Martínkov

Martínkov 25
675 44 Lesonice

IČ   64269761 
č.účtu: 6134144349/0800 

martinkov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka:5vtu9f9

www.farnostbabice.com

FOND PULS MARTÍNKOV

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...