Úvodní stránka » PRO DĚTI » Řeholní řády a kongregace v brněnské diecézi

Poznej svou diecézi

Milé děti,

už víte, že naše brněnská diecéze slaví 240. narozeniny svého vzniku. Je darem pro nás všechny. Aby se nám stala blízkou kamarádkou a místem, kde se nám bude líbit, je dobré ji co nejvíce poznat. Zveme tedy všechny – malé i velké: Pojďte se s námi a s jubilejním kukátkem vydat na zajímavou cestu! Pojďte si také trochu zasoutěžit, dozvědět se něco nového a vypátrat tajemství naší diecéze!

Každou neděli najdete na těchto stránkách informace o brněnské diecézi – z historie i ze současnosti. Na konci textu pro vás bude připravena otázka. Všichni, kteří se zaregistrovali, pak mohou napsat správnou odpověď mailem na adresu farnost@farnostbabice.com, nebo ji předat panu faráři v sakristii kostela v našich farnostech. Za každou správnou odpověď dostane zaregistrovaný účastník aktivity Poznej svou diecézi část indicií, které povedou k vyluštění hesla. Poslední neděli před prázdninami (25. 6. 2017) tedy máte možnost získat poslední část indicie. Odpovídat na otázky ze všech nedělí můžete až do 28.6. Když heslo vyluštěné z indicií donesete 29. 6. na mši sv., získáte odměnu, která může potěšit nejen vás, ale i vaše blízké. A to přece stojí za to!

O slavnosti Seslání Ducha Svatého „nakoukneme“ na řády a kongregace, které se nacházejí na území naší diecéze. Tak se nechejte překvapit, co nového se dozvíte!

Ondra a Bára

Řeholní řády a kongregace v brněnské diecézi

V prvních staletích křesťanství začínalo stále více mužů a žen žít na osamělých místech jako poustevníci. Tito poustevníci se však časem začali scházet ke společné modlitbě a pro život v křesťanských společenstvích byla sepsána pravidla – řehole (z lat. regula = pravidlo). Nejstarší organizovanou řeholí v zá­padní Evropě je řád benediktinů. Založil jej sv. Benedikt z Nursie, který již ve 14 letech opustil studia, uchýlil se k poustevnickému způsobu života a později r. 529 zakládá první řád na italském návrší Monte Cassinu. Vedle benediktinů vznikla i ženská větev řádu, kterou založila rodná sestra sv. Benedikta, sv. Scholastika (zemřela kolem r. 543).

Prvním klášterem v Čechách vůbec byl právě klášter benediktinek založený r. 973 u kostela sv. Jiří na Pražském hradě knížetem Boleslavem II. a jeho sestrou Mladou, která se zde stala i první představenou – abatyší.  Pos­tupně se tyto kláštery stávaly důležitým centrem vzdělanosti, umění i hospo­dářství. Nejstarším klášterem na Moravě vůbec je klášter benediktinů v Rajhradě, založený r. 1048 knížetem Břetislavem. Významným ženským klášterem na území brněnské diecéze pak byl v historii klášter cisterciaček Porta coeli v Předklášteří u Tišnova, který založila ve 30. letech 13. století královna Konstancie Uherská, maminka sv. Anežky České.

Zasvětit život Bohu – to je odpovědí na touhu po štěstí, po plnosti života. Je jednou z možností, jak žít v lásce a následovat Ježíše Krista. Povolání k zasvě­cenému životu přichází od Boha, člověk ho může přijmout či odmítnout, nikdy se však k tako­vému životu nemůže předurčit sám od sebe. Jednou z forem zasvěceného života je řeholní život. Od ostatních forem se liší životem v komu­nitě a třemi sliby: souhlas s životem v chudobě, čistotě a poslušnosti. Podle druhu se řeholní řády člení na mnišské, řeholní kanovníky, řády žebravé, řeholní kleriky a rytířské řády. Podle druhu apoštolátu se rozlišují řády kontemplativní, činné a kontemplativně činné. Novější řeholní společenství nebo sdružení více samostatných klášterů jednoho řádu se nazývají kongregace.

Jednotlivé řehole se věnují rozmanitým činnostem. Jedná se především o duchovní správu, působení na školách a univerzitách, práci ve zdravotnictví, v sociálních službách či charitě. Zabývají se také vydavatelskou činností nebo výrobou domácích produktů. Vybrané komunity žijí kontemplativním životem – to znamená, že jejich prací je modlitba a rozjímání před Boží tváří. Mezi další formy zasvěcení patří sekulární společenství, společnosti apoštolského života, či zasvěcené panny.

V současné době na území České republiky působí 30 mužských řeholních řádů a kongregací a 59 ženských řeholních institucí. Na území brněnské diecéze působí 15 mužských a 21 ženských řeholních společností. V našem nejbližším okolí působí:

Salesiáni – tuto řeholní společnost založil r. 1841 sv. Jan Bosco v Turíně. Do českých zemí uvedl salesiány Ignác Stuchlý r. 1927. Základním posláním salesiánů je práce mezi mládeží. Jejím smyslem je výchova založená na rozumu, laskavosti a nábo­ženství. Komunita salesiánů působí v Moravských Budějovicích.

Boromejky (Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského) – tato kongregace byla založena r. 1652 Richardem Chauvenelem ve Francii, patronem je sv. Karel Boro­mejský. Hlavním posláním kongregace je práce v oblasti charity. Sestry pracují ve zdravotnických zařízeních všeho druhu.

Františkánky (Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny) – kongregaci založila r. 1886 v Brně Bernardina Hošková. Cílem kongregace je péče o nemocné v nemocnicích a sociálních ústavech. Tyto sestry působí v domově sv. Anežky ve Velkém Újezdu.

Premonstráti – řád založil r. 1120 sv. Norbert z Xanten. Hlavní osu stanov řádu tvoří řehole sv. Augustina, která byla sepsána r. 397 a je nejstarší sepsanou řeholí v rámci západní Evropy. Hlavním posláním řeholníků je slavení bohoslužeb, eucharistická a mariánská úcta a kající život. Premonstráti působí v Nové Říši.


6. otázka:

V Moravských Budějovicích působí Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Hlavním posláním zdejších sester je:

  1. Péče o nemocné a trpící
  2. Péče o děti v Církevní mateřské školce Jabula
  3. Modlitba za obrácení hříšníků
Už znáte správnou odpověď? Neváhejte, napište ji a pošlete na adresu farnost@farnostbabice.com, nebo ji napište na lísteček a dejte panu faráři v sakristii kostela.

Úkol pro děti:

Zkuste namalovat, jak si představujete řeholníka nebo řeholnici a co dělají. Obrázek pak doneste do sakristie kostela.


Předchozí text z cyklu Poznej svou diecézi - o děkanátech brněnské diecéze - najdete ZDE.

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: 47qu9cx

www.farnostbabice.com

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Čáslavice

Čáslavice 1, 675 24 

IČ: 64269159

č.účtu: 2145250309/0800

caslavice@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: gf2u9bu

www.farnostbabice.com

FOND PULS ČÁSLAVICE

 

 

     

Římskokatolická farnost Martínkov

Martínkov 25
675 44 Lesonice

IČ   64269761 
č.účtu: 6134144349/0800 

martinkov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka:5vtu9f9

www.farnostbabice.com

FOND PULS MARTÍNKOV

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...