Úvodní stránka » PRO DĚTI » Biskupové brněnské diecéze

Poznej svou diecézi

Milé děti,

už víte, že naše brněnská diecéze slaví 240. narozeniny svého vzniku. Je darem pro nás všechny. Aby se nám stala blízkou kamarádkou a místem, kde se nám bude líbit, je dobré ji co nejvíce poznat. Zveme tedy všechny – malé i velké: Pojďte se s námi a s jubilejním kukátkem vydat na zajímavou cestu! Pojďte si také trochu zasoutěžit, dozvědět se něco nového a vypátrat tajemství naší diecéze!

Každou neděli najdete na těchto stránkách informace o brněnské diecézi – z historie i ze současnosti. Na konci textu pro vás bude připravena otázka. Všichni, kteří se zaregistrovali, pak mohou napsat správnou odpověď mailem na adresu farnost@farnostbabice.com, nebo ji předat panu faráři v sakristii kostela v našich farnostech. Za každou správnou odpověď dostane zaregistrovaný účastník aktivity Poznej svou diecézi část indicií, které povedou k vyluštění hesla. Poslední neděli před prázdninami (25. 6. 2017) tedy máte možnost získat poslední část indicie. Když heslo vyluštěné z indicií donesete 29. 6. na mši sv., získáte odměnu, která může potěšit nejen vás, ale i vaše blízké. A to přece stojí za to!

Již šestou velikonoční neděli se naším jubilejním kukátkem podíváme na biskupy brněnské diecéze. Kdo jsou? Kde sídlí? Čtěte dál a uvidíte – teda spíš se dozvíte se. Již šestou velikonoční neděli se naším jubilejním kukátkem podíváme na biskupy brněnské diecéze. Kdo jsou? Kde sídlí? Čtěte dál a uvidíte – teda spíš - dozvíte se.

Pěkné květnové dny vám přejí

Ondra a Bára

Biskupové brněnské diecéze

Kdo je to biskup? Je to vlastně nástupce apoštolů, představený diecéze – místní církve. Každý biskup je knězem, stará se o svou diecézi, a tak se spolu s ostatními biskupy aktivně podílí pod papežovým vedením na péči o celou církev. Je pastýřem stáda – všech lidí (věřících i nevěřících), kteří žijí na území diecéze. A kdo je tedy biskupem v brněnské diecézi?

Od roku 1990 je sídelním biskupem brněnské diecéze Vojtěch Cikrle. Narodil se r. 1946 v Bosonohách. Protože jeho tatínek byl pronásledován komunisty, odsouzen a mnoho let vězněn, nemohl studovat a vyučil se. Pracoval pak roky jako dělník a studoval večerní školu. Po vojně mohl být konečně přijat na Cyrilo­metodějskou boho­sloveckou fakultu v Litoměřicích a v r. 1976 byl vysvěcen v brněnské katedrále na kněze.

Od r. 1976 do r. 1982 působil jako duchovní v Jaroměřicích nad Rokytnou, v Ji­hlavě, ve Znojmě, ve Slavkově u Brna, ve Velkých Němčicích a Starovicích. V letech 1982 – 90 vykonával funkci prefekta, později rektora v Kněžském semináři v Lito­měřicích. V únoru 1990 byl po osmnácti letech uprázdněného biskupského stolce papežem Janem Pavlem II. jmenován v pořadí 13. sídelním biskupem brněnské diecéze. Biskupské svěcení přijal 31. března 1990 z rukou olomouckého arcibiskupa Františka Vaňáka.

Každý biskup má svůj znak a volí si své heslo – slova, která mají charakterizovat jeho službu. Heslem biskupa Vojtěcha jsou latinská slova „Non ego, sed tu“, česky „Ne já, ale Ty“. Jsou zkratkou ozvěny slov Panny Marie i Ježíše Krista, vyjádřením touhy odevzdat svůj život do rukou milujícího Boha. Znak je pak čtvrcený – vidíme v něm znak biskupství (klíče a meč) a znak osobní, který využívá atributy biskupova křestního patrona sv. Vojtěcha (veslo a mince).

Každý sídelní biskup má svůj chrám, kterému se říká katedrála. Pojmenování je odvozeno od slova „cathedra“ – stolec (sedadlo), na němž biskup sedí. Brněnský biskup Vojtěch má své sídlo v městě Brně na Petrově, kde se tyčí katedrála sv. Petra a Pavla.

Dne 21. května 2016 byl papežem Františkem jmenován pomocným biskupem kněz brněnské diecéze Pavel Konzbul. Narodil se v r. 1965 v Brně a po gymnáziu vystudoval elektro­technickou fakultu VUT v Brně. Po vojně pracoval jako vědec v Ústavu přístrojové technik y Akademie věd České republiky v Brně. Během své vědecké kariéry přednášel na fakultě VUT a věnoval se teorii elektromagnetického pole, za což získal doktorát. Později vystudoval Cyrilometodějskou fakultu Uni­verzity Palackého v Olomouci, kterou dokončil r. 2000.

V r. 2003 byl vysvěcen na kněze a působil jako duchovní na několika místech – v Boskovicích, Svitávce, v Hustopečích u Brna, Starovičkách a Starovicích. Od r. 2005 byl spirituálem Biskupského gymnázia v Brně a od r. 2013 farářem u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Během jeho působení na Biskupském gymnáziu mu vyšlo několik knih – sbírek kázaní a zamyšlení – v nakladatelství Cesta. Letošní novinkou je kniha Víra a polibek. Jako pomocný biskup má na starosti církevní školství a chod úřadu diecézního biskupa. Vyučuje též na Biskupském gymnáziu a Pedagogické fakultě MU a v rámci své služby biřmuje, žehná a světí na různých místech diecéze.


Heslem biskupa Pavla jsou slova VIA VERITAS VITA (Cesta, pravda, život), která jsou zvolena podle slov evangelia „Já jsem ta cesta, pravda i život“. Na znaku vidíme meč (symbol sv. Pavla, biskupova osobního patrona) a písmena alfa a omega symbo­lizují citát ze Zjevení sv. Jana 21,6 „Já jsem Alfa i Omega, počátek a konec.“ Barvy vycházejí ze znaku města Brna, biskupova rodiště a působiště.


4. otázka:

Heslo biskupa Pavla Konzbula je „Já jsem cesta, pravda a život“. Tuto citaci z Písma svatého najdeme v evangeliu:

  1. Mt 14,27
  2. Jan 14,6
  3. Mk 1,8
Už znáte správnou odpověď? Neváhejte, napište ji a pošlete na adresu farnost@farnostbabice.com, nebo ji napište na lísteček a dejte panu faráři v sakristii kostela.

Úkol pro děti:

Děti, zkuste vytvořit svůj erb. Můžete jej rozdělit do několika polí a namalovat na něj symboly (věci, předměty), které vás charakterizují – co máte nebo děláte rádi. Nezapomeňte nám jej pak donést do sakristie kostela. ☺


Předchozí text z cyklu Poznej svou diecézi - o patronech brněnské diecéze - najdete ZDE.

KONTAKT

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
Babice 2
675 44 Lesonice

IČ 64269337
č.účtu: 1523117309/0800

babiceulesonic@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: 47qu9cx

www.farnostbabice.com

FOND PULS BABICE

           

Římskokatolická farnost Čáslavice

Čáslavice 1, 675 24 

IČ: 64269159

č.účtu: 2145250309/0800

caslavice@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka: gf2u9bu

www.farnostbabice.com

FOND PULS ČÁSLAVICE

 

 

     

Římskokatolická farnost Martínkov

Martínkov 25
675 44 Lesonice

IČ   64269761 
č.účtu: 6134144349/0800 

martinkov@dieceze.cz

Tel. +420 731 677 739

datová schránka:5vtu9f9

www.farnostbabice.com

FOND PULS MARTÍNKOV

 

 

R. D. Mgr. Lubomír Řihák

Babice 2, Lesonice 675 44

Tel. +420 731 677 739

babiceulesonic@dieceze.cz

 
ODKAZY

 

další odkazy...